JDH Sir Harper Manso

      +JDH SIR LAWFORD MANSO (+)JDH MADISON DE MANSO (+)MR. V8 202/3
+JDH LADY REM J MANSO 2
JDH LADY BARA MANSO JDH PONCHO DE MANSO
JDH AUNTIE M MANSO
JDH Sir Harper Manso
      JDH LADY NIMTZ MANSO (+)JDH MR WOODMAN MANSO (+)JDH SIR LIBERTY MANSO
JDH LADY NELDA MANSO
JDH LADY QUE MANSO JDH SIR ATARI MANSO 6
=JDH MENTA MANSO