JDH MR. ECHO MANSO (+)JDH SIR LIBERTY MANSO JDH MR BRAHMAN MANSO 175
+JDH LADY REMINGTON MANS
=JDH MADDIE REM MANSO 28 (+)JDH MADISON DE MANSO
=JDH MS. REM MANSO 7
      JDH LADY ARIA MANSO (+)JDH REMINGTON MANSO +JK SUGAR CRATA 45
JDH PHODID MANSO
=JDH LADY TARI MANSO JDH SIR ATARI MANSO 6
=JDH MS ANSO GRAN MANSO