JDH SIR CORONA MANSO +JDH SIR LAWFORD MANSO (+)JDH MADISON DE MANSO
JDH LADY BARA MANSO
JDH LADY VADO MANSO JDH BAXTER MANSO
JDH MS NEVADO MANSO
      JDH LADY IONE MANSO (+)JDH MADISON DE MANSO (+)MR. V8 202/3
+JDH LADY REM J MANSO 2
JDH LADY CUTA MANSO
JDH LADY KAREN A MANSO